Horuk, Martin Bedrač s.p.

računalniško programiranje, spletne storitve, svetovanje in izobraževanje

Kaj pomeni kratica CMS?

Obstaja več razlag kratice CMS (ang. Content Management System), a nekako ti dve definiciji najbolj zadeneta bistvo:

a) Sistem za upravljanje z vsebinami, podatki in datotekami.
b) S prijavo zaprt sistem različnih aplikacij za vnos podatkov in nalaganje datotek.

Najbolj znani predstavniki CMS-ov v svetu in njihovi deleži:

Wordpress - 60%, Joomla - 3%, Drupal - 1,5%, ostalo so po meri narejeni CMS-i.

O izdelku Horuk CMS

Obstoječe odprtokodne rešitve, kot so Wordpress, Joomla, Drupal ipd., omogočajo marsikaj, sploh pri objavi enostavnih vsebin. Žal hitro naletimo na omejitve, ko imajo uporabniki bolj specifične zahteve. Takrat sledi zapleteno programiranje, ki je omejeno z osnovno verzijo rešitve, pojavijo se hude težave pri nadgradnji na nove verzije, ne vemo točno, kje so podatki in datoteke, selitev med spletnimi strežniki je zelo otežena...

Prav zaradi vseh naštetih omejitev, sem se v nekem trenutku odločil razvit povsem lasten CMS. Takrat nora odločitev, ki pa se mi zdaj močno obrestuje. V svojem lastnem CMS-u lahko zdaj izdelam kakršnokoli aplikacijo in zadovoljim še tako specifično zahtevo mojih uporabnikov.

Horuk CMS sem začel razvijati že leta 2004. Prva verzija je bila dokončana leta 2007 in sem jo s pridom uporabil za vodenje prvenstva v športnem plezanju in izdelavo aplikacij za vodenje društev in klubov. Do leta 2009 sem razvil osnovo za upravljanje uporabnikov, varno prijavo in večino aplikacij za vnos podatkov. Do leta 2012 sem vključil še zunanje komponente za delo s fotografijami in elektronsko pošto ter podporo različnim bazam podatkov.

Leta 2014 sem vključil še podporo večjezičnem uporabniškem vmesniku. Vseskozi sem izboljševal varnost, hitrost in zanesljivost delovanja. V letih 2015 in 2016 sem prevetril vse aplikacije, dodal množico novih funkcij, izdelal izvoze v Excel, uvoze podatkov iz zunanjih evidenc, še izboljšal upravljanje z uporabniškimi računi in pooblastili. V zadnjem letu sem se največ ukvarjal z varnostjo (delovanje preko kriptirane povezave HTTPS) in varovanjem osebnih podatkov (beleženje sprememb, skladnost z novo uredbo GDPR) ter še izboljševal obstoječe CMS aplikacije.

V letu 2018 sem izdelal prve mobilne spletne aplikacije z navezavo na Horuk CMS za hitrejše in lažje urejanje vsebin kar s telefona.

Horuk CMS trenutno uporablja več kot 300 uporabnikov iz okrog 60 društev, klubov in podjetij.

Glavne prednosti Horuk CMS
 • Popoln nadzor nad vso programsko kodo CMS (brez kakršnihkoli omejitev in težav z verzijami).
 • Enostavno dodajanje novih aplikacij in spreminjanje ali dograjevanje obstoječih.
 • Enostavna izdelava varnostnih kopij podatkov in datotek.
 • Delovanje v vseh spletnih brskalnikih (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome).
 • Delovanje neodvisno od operacijskega sistema (MS Windows, Linux, MacOS).
 • Delovanje tudi na starejših računalnikih z Windows XP in Windows 7 (zaželjen je edino HD ekran).
 • Posebne aplikacije za upravljanje z uporabniki, njihovimi pooblastili in dnevnik prijav.
 • Registracija novih uporabnikov brez kakršnegakoli posredovanja administratorja.
 • Šifrirana gesla po standardu SHA-2 (256 bits). Varna ponastavitev izgubljenega gesla brez posredovanja administratorja.
 • Vsak uporabnik ima lahko svoj nabor aplikacij in vrstni red le teh.
 • Prilagajanje aplikacij posameznemu uporabniku (vrstni red podatkov, filtri, privzete vrednosti).
 • Ločevanje vsebin, podatkov in datotek po uporabnikih.
 • Vnos in oblikovanje besedila v HTML obliki (CK Editor).
 • Podpora standardu UTF8 za vnos vseh možnih znakov (latinica, cirilica, arabska in kitajska pisava).
 • Pripenjanje vseh bolj znanih formatov datotek.
 • Vgrajena pomoč uporabniku pri vnosu podatkov (šifranti, kontrole vnosa, autocomplete).
 • Upoštevanje referenčne integritete pri delu s podatki, kar onemogoča brisanje podatkov po nesreči.
 • Večjezični uporabniški vmesnik za uporabnike iz drugih držav (SLO, HRV, ANG).
 • Možnost izpisa podatkov na tiskalnik ali v PDF datoteko.
 • Možnost izvoza podatkov v CSV oz. Excel datoteko.
 • Uvoz podatkov iz zunanjih evidenc preko CSV formata.
 • Uporaba komponent tretjih firm, kjer bi bil lasten razvoj nesmiseln (obdelava fotografij, šifriranje gesel, upload datotek, urejanje besedila v HTML, predvajanje fotografij, JQuery komponente, Bootstrap framework...)
 • Možnost namestitve celotnega CMS na lokalni spletni strežnik v podjetju pod drugim imenom in z različnimi bazami podatkov (IBM DB2, MySQL, MS SQL). Programska koda je dobro dokumentirana v slovenskem jeziku in tako primerna tudi za druge programerje.