HORUK, Martin Bedrač s.p.

računalniško programiranje, spletne storitve, svetovanje in izobraževanje

Kaj so to Horuk CMS aplikacije?

Horuk CMS aplikacije so spletne aplikacije, kar pomeni, da delujejo samo v spletnem brskalniku (npr. Mozilla Firefox). Ne morete si jih namestit na svoj računalnik ali telefon. Prav tako ni različnih verzij aplikacij, saj vedno uporabljate zadnjo in najboljšo verzijo. Za uporabo obvezno potrebujete čim hitrejšo internetno povezavo, velik plus pa je možnost dostopa od koderkoli na svetu.

Horuk CMS aplikacije so lahko zelo enostavne, lahko pa so tudi zelo zapletene, že kar v rangu velikih komercialnih programov. Na eni strani lahko vnašate enostavne vsebine, na drugi strani vodite kompletno delovanje društva ali izvajate zapletene obdelave podatkov, avtomatsko obdelujete fotografije, masovno obveščate svoje člane ipd. Pravzaprav ni nobenih omejitev, samo ideje, želje, čas in denar.

V več kot 10 letih razvoja različnih Horuk CMS aplikacij za različne potrebe se je izoblikovalo nekaj aplikacij, ki ustrezajo večini opravil v društvih, tako da v zadnjem času ne razvijam več toliko novih aplikacij, ampak večinoma le dograjujem obstoječe z novimi funkcijami.

Trenutni trend velikih proizvajalcev programske opreme je plačevanje naročnine za uporabo njihovih programov. Nekateri so celo nehali prodajat verzije za namestitev na računalnik in jih lahko uporabljate samo v tako imenovanem oblaku (ang. cloud). Dobra stran je, da imajo uporabniki vedno zadnjo verzijo programa, slaba pa, da je cena v seštevku višja, pa še programa nimate več fizično v svoji lasti. Podobno se je zgodilo že z glasbenimi in video vsebinami. V obeh primerih so založbe zaslužile več kot prej in pri programski opremi v oblaku bo podobno. Kapitalistično izžemanje strank, pač.

Pri meni ni tako. Horuk CMS aplikacije imajo fiksno ceno. Za aplikacijo plačate enkrat in nikoli več, uporabljate pa vedno zadnjo in najboljšo verzijo. Edini kleč je v tem, da Horuk CMS aplikacije delujejo le v okviru Horuk CMS na mojem spletnem strežniku HORUK.COM. To pomeni, da niste kupili aplikacije, ampak doživljenjsko pravico do uporabe te aplikacije na spletnem strežniku HORUK.COM. Plačanih aplikacij tako ne morete prenesti na kak drug spletni strežnik, odnesete lahko le svoje podatke in naložene datoteke.

Za uporabo spletnega strežnika HORUK.COM se plačuje letni pavšal (glej cenik računalniških storitev), ki zajema naslednje storitve.

  • Gostovanje na spletnem strežniku (brez omejitev).
  • Redno varnostno kopiranje baz podatkov in datotek.
  • Redno vzdrževanje vsebin, baz podatkov in datotek.
  • Redne izboljšave Horuk CMS aplikacij.
  • Redno nadgrajevanje komponent tretjih firm.
  • Urejanje e-poštnih predalov.
  • Optimizacijo za spletne iskalnike (Google, Bing).
  • Pomoč uporabnikom.
V primeru bolj specifičnih želja za posamezno stranko, izdelavo posebnih aplikacij ali funkcij obstoječe aplikacije zaračunam po opravljenih urah (po ceniku in poprejšnjem dogovoru).

Clara pacta, boni amici! (Čisti računi, dobri prijatelji!)

Cenik CMS aplikacij za urejanje vsebin
Ankete 200 € Vnos podatkov anket (statistika na spletni strani)
Evidenca dela 400 € Vnos opravljenih del in prevozov (posamično ali iz koledarja)
Pregled evidence dela (po delavcih, zbirne vrednosti, potni nalogi)
Šifrant - Delavci
Šifrant - Delovna mesta
Šifrant - Lokacije
Šifrant - Oddelki
Šifrant - Relacije
Šifrant - Tarife
Šifrant - Vrste dela
Evidenca oseb 300 € Vnos podatkov oseb (osnovni, od staršev, ostali)
Leto članarine (izvoz v Excel, izpis)
Vrsta članarin
Člani na novo
Strokovni nazivi in licence (izvoz v Excel)
Funkcije oseb v društvu ali klubu
Statistika članstva
Predstavitev osebe (besedilo in datoteke/fotke)
Šifrant - Družine
Šifrant - Funkcije oseb
Šifrant - Področja strokovnih nazivov
Šifrant - Skupine strokovnih nazivov
Šifrant - Strokovni nazivi
Šifrant - Vrste članarine
Ev. oseb - Skupine oseb za obveščanje 200 € Vnos podatkov skupin (seznam e-mailov, GSM številk, izvoz v Excel)
Ev. oseb - Uvoz podatkov 100 € Uvoz iz CSV datoteke (PZS Naveza)
Forum / Klepetalnica 100 € Cenzura sporočil (obračanje statusa, urejanje besedila)
Šifrant - Teme sporočil
Galerije fotografij 200 € Vnos podatkov galerij (urejanje opisov in avtorjev)
Šifrant - Področja galerij
Šifrant - Skupine galerij
Knjižnica 100 € Vnos podatkov literature
Šifrant - Vrste literature
Letni program dela 200 € Vnos podatkov dogodkov (izvoz v Excel)
Pripenjanje galerij
Šifrant - Odseki
Šifrant - Vrste dogodkov
Šifrant - Vrste težavnosti
Menuji 100 € Vnos podatkov menujev
Izbire menuja
Šifrant - Skupine menujev
Modre misli 100 € Vnos podatkov modrih misli
Peticije 100 € Vnos podatkov peticij
Pokrovitelji 100 € Vnos podatkov pokroviteljev (logotipi)
Šifrant – Vrste pokroviteljev
Predvajalnik sličic Nivo Slider 100 € Vnos podatkov predvajalnikov (urejanje opisov, avtorjev in povezav)
Šifrant - Skupine predvajalnikov
Prispevki 200 € Vnos podatkov prispevkov (besedilo v HTML, mini galerije, napovednik)
Šifrant - Področja prispevkov
Šifrant - Skupine prispevkov
Rubrike 200 € Vnos podatkov rubrik (besedilo v HTML, mini galerije, priponke)
Šifrant - Skupine rubrik
Seznami 200 € Vnos podatkov seznamov
Postavke seznama (besedilo v HTML, mini galerije)
Spletne povezave 100 € Vnos podatkov spletnih povezav
Šifrant - Skupine spletnih povezav
Zgodbe, utrinki, reportaže 200 € Vnos podatkov zgodb (odseki besedila, mini galerije)
Šifrant - Področja zgodb
Šifrant - Skupine zgodb
Cenik aplikacij za prikaz vsebin na spletni strani
Prikaz in iskanje dogodkov v programu dela 100 € Različni filtri iskanja in načini razvrščanja
Prikaz in iskanje galerij fotografij 100 € Različni filtri iskanja in načini razvrščanja
Možnost komentiranja galerije
Prikaz in iskanje prispevkov 100 € Različni filtri iskanja in načini razvrščanja
Prikaz v napovedniku - koledarčku
Prikaz na prvi strani (avtomatski začetek in konec)
Prikaz modrih misli gratis Prikaz vseh modrih misli po avtorjih
Naključni prikaz v glavi spletne strani
Prikaz spletnih povezav gratis Prikaz po skupinah spletnih povezav
Vnos in iskanje sporočil v forumu / klepetalnici 200 € Vnos podatkov sporočila (besedilo v HTML, mini galerije)
Možnost komentiranja sporočila
Možnost naknadnega urejanja sporočila in komentarja
Različni filtri iskanja in načini razvrščanja
Aplikacije za upravljanje CMS
Dnevnik prijav v CMS gratis Prikaz datuma in časa prijave ter odjave uporabnika
Uporabniki CMS ter prenos aplikacij gratis Ročna prijava novih uporabnikov
Določanje pooblastil in prenos aplikacij na uporabnika
Različni prikazi pooblastil po uporabnikih
Urejanje stopnje pooblastil aplikacije za področje gratis Določanje stopnje pooblastil za posamezno aplikacijo
Možnost privzete aplikacije ob registraciji uporabnika
Možnost zaklepanja aplikacije