Horuk, Martin Bedrač s.p.

računalniško programiranje, spletne storitve, svetovanje in izobraževanje

Vodenje društev in klubov
Skupina aplikacij Cena zakupa v EUR Aplikacije
Evidenca oseb 500 € Vnos podatkov oseb (osnovni, od staršev, ostali)
Leto članarine (izvoz v Excel, izpis)
Vrsta članarin
Člani na novo
Strokovni nazivi in licence (izvoz v Excel)
Funkcije oseb v društvu ali klubu
Statistika članstva
Predstavitev osebe (besedilo in datoteke/fotke)
Šifrant - Družine
Šifrant - Funkcije oseb
Šifrant - Področja strokovnih nazivov
Šifrant - Skupine strokovnih nazivov
Šifrant - Strokovni nazivi
Šifrant - Vrste članarine
Ev. oseb - Skupine oseb za obveščanje 300 € Vnos podatkov skupin (seznam e-mailov, GSM številk, izvoz v Excel)
Evidenca opravljenega dela 400 € Vnos opravljenih del in prevozov (posamično ali iz koledarja)
Pregled evidence dela (po delavcih, zbirne vrednosti, potni nalogi)
Šifrant - Delavci
Šifrant - Delovna mesta
Šifrant - Lokacije
Šifrant - Oddelki
Šifrant - Relacije
Šifrant - Tarife
Šifrant - Vrste dela
Športne vadbe - CMS aplikacije 500 € Urejanje oseb v vadbi
Urejanje oseb v sezoni
Urejanje oseb v mesecu
Vnos nakazil staršev
Pregled plačil in obveščanje neplačnikov
Urejanje čakalne vrste za vadbo
Šifrant - Termini vadbe
Šifrant - Lokacije vadbe
Šifrant - Sezone vadbe
Šifrant - Ustanove
Šifrant - Vrste cen
Športne vadbe - mobilne aplikacije 300 € Mobilna aplikacija za pregled in plačilo vadnin
Mobilna aplikacija za prijavo na vadbo
Knjižnica 200 € Vnos podatkov literature
Šifrant - Vrste literature
Letni program dela 300 € Vnos podatkov dogodkov (izvoz v Excel)
Pripenjanje galerij
Šifrant - Odseki
Šifrant - Vrste dogodkov
Šifrant - Vrste težavnosti

Zakup Horuk CMS aplikacij:

Naročnik z zakupom dobi pravico do časovno neomejene uporabe Horuk CMS aplikacij, ki delujejo na spletni platformi Horuk CMS. Zakup je pogojen z gostovanjem na spletnem strežniku HORUK.COM in plačilom vzdrževanja na letni ravni.

Zakup vključuje tudi vse kasnejše izboljšave in nadgradnje Horuk CMS aplikacij. Naročnik uporablja vedno zadnjo in najboljšo verzijo aplikacij brez dodatnega plačila, razen v primeru dodatnih funkcionalnosti po želji naročnika.

Upravljanje CMS (brezplačno)
Aplikacija Funkcije
Dnevnik prijav v CMS Prikaz datuma in časa prijave ter odjave uporabnika
Uporabniki CMS ter prenos aplikacij Ročna prijava novih uporabnikov
Določanje pooblastil in prenos aplikacij na uporabnika
Različni prikazi pooblastil po uporabnikih
Urejanje stopnje pooblastil aplikacije za področje Določanje stopnje pooblastil za posamezno aplikacijo
Možnost privzete aplikacije ob registraciji uporabnika
Možnost zaklepanja aplikacije