Horuk, Martin Bedrač s.p.

računalniško programiranje, spletne storitve, svetovanje in izobraževanje

Urejanje vsebin na spletni strani
Skupina aplikacij Cena zakupa v EUR Aplikacije
Ankete 200 € Vnos podatkov anket (statistika na spletni strani)
Forum / Klepetalnica 100 € Cenzura sporočil (obračanje statusa, urejanje besedila)
Šifrant - Teme sporočil
Galerije fotografij 200 € Vnos podatkov galerij (urejanje opisov in avtorjev)
Šifrant - Področja galerij
Šifrant - Skupine galerij
Knjižnica 100 € Vnos podatkov literature
Šifrant - Vrste literature
Letni program dela 200 € Vnos podatkov dogodkov (izvoz v Excel)
Pripenjanje galerij
Šifrant - Odseki
Šifrant - Vrste dogodkov
Šifrant - Vrste težavnosti
Menuji 100 € Vnos podatkov menujev
Izbire menuja
Šifrant - Skupine menujev
Modre misli 100 € Vnos podatkov modrih misli
Peticije 100 € Vnos podatkov peticij
Pokrovitelji 100 € Vnos podatkov pokroviteljev (logotipi)
Šifrant – Vrste pokroviteljev
Predvajalnik sličic Nivo Slider 100 € Vnos podatkov predvajalnikov (urejanje opisov, avtorjev in povezav)
Šifrant - Skupine predvajalnikov
Prispevki 200 € Vnos podatkov prispevkov (besedilo v HTML, mini galerije, napovednik)
Šifrant - Področja prispevkov
Šifrant - Skupine prispevkov
Rubrike 200 € Vnos podatkov rubrik (besedilo v HTML, mini galerije, priponke)
Šifrant - Skupine rubrik
Seznami 200 € Vnos podatkov seznamov
Postavke seznama (besedilo v HTML, mini galerije)
Spletne povezave 100 € Vnos podatkov spletnih povezav
Šifrant - Skupine spletnih povezav
Zgodbe, utrinki, reportaže 200 € Vnos podatkov zgodb (odseki besedila, mini galerije)
Šifrant - Področja zgodb
Šifrant - Skupine zgodb

Zakup Horuk CMS aplikacij:

Naročnik z zakupom dobi pravico do časovno neomejene uporabe Horuk CMS aplikacij, ki delujejo na spletni platformi Horuk CMS. Zakup je pogojen z gostovanjem na spletnem strežniku HORUK.COM in plačilom vzdrževanja na letni ravni.

Zakup vključuje tudi vse kasnejše izboljšave in nadgradnje Horuk CMS aplikacij. Naročnik uporablja vedno zadnjo in najboljšo verzijo aplikacij brez dodatnega plačila, razen v primeru dodatnih funkcionalnosti po želji naročnika.

Prikaz vsebin na spletni strani
Skupina aplikacij Cena zakupa v EUR Aplikacije
Prikaz in iskanje dogodkov v programu dela 100 € Različni filtri iskanja in načini razvrščanja
Prikaz in iskanje galerij fotografij 100 € Različni filtri iskanja in načini razvrščanja
Možnost komentiranja galerije
Prikaz in iskanje prispevkov 100 € Različni filtri iskanja in načini razvrščanja
Prikaz v napovedniku - koledarčku
Prikaz na prvi strani (avtomatski začetek in konec)
Prikaz modrih misli gratis Prikaz vseh modrih misli po avtorjih
Naključni prikaz v glavi spletne strani
Prikaz spletnih povezav gratis Prikaz po skupinah spletnih povezav
Vnos in iskanje sporočil v forumu / klepetalnici 200 € Vnos podatkov sporočila (besedilo v HTML, mini galerije)
Možnost komentiranja sporočila
Možnost naknadnega urejanja sporočila in komentarja
Različni filtri iskanja in načini razvrščanja
Upravljanje CMS (brezplačno)
Aplikacija Funkcije
Dnevnik prijav v CMS Prikaz datuma in časa prijave ter odjave uporabnika
Uporabniki CMS ter prenos aplikacij Ročna prijava novih uporabnikov
Določanje pooblastil in prenos aplikacij na uporabnika
Različni prikazi pooblastil po uporabnikih
Urejanje stopnje pooblastil aplikacije za področje Določanje stopnje pooblastil za posamezno aplikacijo
Možnost privzete aplikacije ob registraciji uporabnika
Možnost zaklepanja aplikacije