Horuk, Martin Bedrač s.p.

računalniško programiranje, spletne storitve, svetovanje in izobraževanje

Poslovne aplikacije za mala podjetja
 • Delovni nalogi
 • Dnevnik opravljenih del
 • Pregled in urejanje datotek opravljenih del
 • Pregled in urejanje datotek popisa materiala
 • Evidenca opravljenih voženj
 • Finančno poslovanje podjetja
 • Gradbeni dnevnik
 • Šifranti za vse aplikacije
 • Izpisi in različni prikazi v aplikacijah
 •  
 • Mobilna aplikacija za vnos delovnih nalogov
 • Mobilna aplikacija za pregled datotek na delovnih nalogih
 • Mobilna aplikacija za vnos opravljenih del
 • Mobilna aplikacija za vnos opravljenih voženj
 •  
 • Evidenca delovnega časa
ENKRATNI ZAKUP + letno vzdrževanje in gostovanje
Aplikacija Cena zakupa v EUR
Delovni nalogi
 • vnos delovnih nalogov
 • vnos naročnikov in odgovornih oseb
 • Vnos kilometrin za izplačilo delavcu
 • Vnos kilometrin za obračun naročniku
 • Vnos stroškov materiala
 • Vnos drugih stroškov
 • Vnos dodatnih izplačil delavcu
 • Vnos dodatnih izplačil zunanjemu izvajalcu
 • Vnos dodatnih del
 • Vnos zaslužka od materiala
 • Vnos urnih postavk za obračun in izplačilo
 • izpis delovnega naloga
 • izpis obračuna del po delavcih
 • izpis obračuna del po delovnih nalogih
 • pošiljanje povezave do mobilne aplikacije
 • zmogljiv iskalnik po delovnih nalogih
800,00
Mobilna aplikacija za vnos delovnih nalogov 300,00
Mobilna aplikacija za pregled datotek na del. nalogih
 • iskanje po različnih kriterijih
 • različne nastavitve prikaza
400,00
Dnevnik opravljenih del
 • vnos opisa dela in porabljenega materiala
 • vnos delavcev in privzetih urnih postavk
 • vnos delovnih ur po delavcih
 • nalaganje datotek in fotografij opravljenega dela
 • nalaganje datotek in fotografij popisa materiala
 • pošiljanje e-maila za potrditev del
 • izpis opravljenih del na datum
 • zmogljiv iskalnik po opravljenih delih
 • prikaz opravljenih del na koledarju
 • pošiljanje povezave do mobilne aplikacije
 • pošiljanje e-maila za potrditev del odgovorni osebi naročnika
 • izvoz opravljenih del v PDF datoteko
800,00
Mobilna aplikacija za vnos opravljenih del 400,00
Pregled in urejanje datotek opravljenih del 400,00
Pregled in urejanje datotek popisa materiala 400,00
Evidenca opravljenih voženj
 • vnos opravljenih voženj
 • vnos službenih vozil
 • izpis opravljenih voženj po vozilih
 • zmogljiv iskalnik po vožnjah
 • pošiljanje povezave do mobilne aplikacije
400,00
Mobilna aplikacija za vnos opravljenih voženj 300,00
Finančno poslovanje podjetja
 • vnos stroškov za podjetje
 • vnos vrst stroškov
 • vnos obračunov za delavca
 • vnos regresa za delavca
 • izpis poslovanja po mesecih
 • izpis poslovanja po letih
 • zmogljiv iskalnik po stroških
 • zmogljiv iskalnik po obračunih za delavca
600,00
Gradbeni dnevnik
 • avtomatska izdelava s podatki iz del. naloga
 • dodatno urejanje dnevnih listov
 • izpis gradbenega dnevnika
 • zmogljiv iskalnik po gradbenih dnevnikih
500,00

Zakup Horuk CMS aplikacij:

Naročnik z zakupom dobi pravico do časovno neomejene uporabe Horuk CMS aplikacij, ki delujejo na spletni platformi Horuk CMS. Zakup je pogojen z gostovanjem na spletnem strežniku HORUK.COM in plačilom vzdrževanja na letni ravni.

Zakup vključuje tudi vse kasnejše izboljšave in nadgradnje Horuk CMS aplikacij. Naročnik uporablja vedno zadnjo in najboljšo verzijo aplikacij brez dodatnega plačila, razen v primeru dodatnih funkcionalnosti po želji naročnika.

Upravljanje CMS (brezplačno)
Aplikacija Funkcije
Dnevnik prijav v CMS Prikaz datuma in časa prijave ter odjave uporabnika
Uporabniki CMS ter prenos aplikacij Ročna prijava novih uporabnikov
Določanje pooblastil in prenos aplikacij na uporabnika
Različni prikazi pooblastil po uporabnikih
Urejanje stopnje pooblastil aplikacije za področje Določanje stopnje pooblastil za posamezno aplikacijo
Možnost privzete aplikacije ob registraciji uporabnika
Možnost zaklepanja aplikacije